Gabriela
Berrahal

Pracę wykonuj z pasją i szacunkiem do drugiego człowieka, a będzie Ci ona lekką

Specjalizuję się w:

Prawo cywilne

Ściąganie należności

(pozwy o zapłatę, egzekucja komornicza)

Umowy zlecenia

Umowy i negocjacje

z zagranicznymi kontrahentami

Umowy najmu

Umowy z kontrahentami

Prawo budowlane

Radca Prawny

Cześć jestem
Gabriela Berrahal

Jako prawnik z przeszło 10 – letnim doświadczeniem muszę powiedzieć, że praca to jedna z moich pasji. Kilka lat pracowałam w Sądach Rejonowych w Krakowie i zdobywałam doświadczenie jako asystent sędziego w różnych wydziałach: cywilnym, rodzinnym i karnym. Potem zajęłam się obsługą prawną firm i indywidualnych klientów, skupiając się głównie na prawie cywilnym, a przede wszystkim na negocjacjach i sporządzaniu umów między kontrahentami, również na tle międzynarodowym. Z dużą skutecznością zajmuję się także ściąganiem należności od dłużników w różnych branżach, ale szczególnie w branży budowlanej. W każdej sprawie służę poradą prawną, opartą na aktualnym stanie prawnym. Tak wiele problemów można przewidzieć i zapobiec im na etapie sporządzania umowy, dlatego ważna jest porada specjalisty przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, który może narazić nas na konsekwencje finansowe lub karne. Zachęcam do kontaktu z nami!

Wybrane sprawy

Wyegzekwowanie wszystkich należności wraz z odsetkami od wielu firm w branży budowlanej

Wyegzekwowanie wszystkich należności wraz z odsetkami od wielu firm w branży budowlanej w związku z niepłaceniem faktur za wykonane przez Klienta prace. Prowadzenie kompleksowe spraw: zaczynając od wezwań do zapłaty, poprzez sporządzanie pozwów, reprezentowanie klienta na rozprawie, monitorowanie egzekucji komorniczych.

Negocjacje i podpisanie obszernych umów

Negocjacje i podpisanie obszernych umów w języku angielskim o współpracy z hiszpańską firmą PINE budującą statki na stoczniach we Francji i Hiszpanii. Klient współpracuje z sukcesami z tą firma od 2021 roku, zapewniając odpowiednich specjalistów.

Korespondencja w imieniu Klienta z Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, ZUS

Korespondencja w imieniu Klienta z Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, ZUS. Skuteczne odwołania od decyzji nakładających niesłuszną karę finansową na pracodawcę, a w sytuacjach słuszności urzędu pozytywne rozpatrzenie wniosków o rozłożenie na raty lb częściowe umorzenie należności.

Renegocjacje umów z kontrahentami w związku z waloryzacją wynagrodzenia

Renegocjacje umów z kontrahentami w związku z waloryzacją wynagrodzenia o pracę i wzrostem kosztów produkcji. Klient musiał podnieść ceny kontrahentom w związku z wzrostem kosztów utrzymania pracowników oraz kosztów materiałów koniecznych do wykonywania usługi, co mógł zgodnie z prawem zrobić. Dzięki odpowiednim zapisom w umowie zmiany korzystne dla Klienta zostały zaakceptowane przez Kontrahentów.

Obrona najemcy, niesłusznie pozwanego przez wynajmującego

Obrona najemcy, niesłusznie pozwanego przez wynajmującego. Najemcy, prowadzącemu działalność gospodarczą, wypowiedziano umowę najmu z naruszeniem okresu wypowiedzenia, a także pozwano niesłusznie o zapłatę. Wynajmujący przegrał sprawę i musiał zapłacić koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego Najemcy.

Wyegzekwowanie wszystkich należności wraz z odsetkami od wielu firm w branży budowlanej

Wyegzekwowanie wszystkich należności wraz z odsetkami od wielu firm w branży budowlanej w związku z niepłaceniem faktur za wykonane przez Klienta prace. Prowadzenie kompleksowe spraw: zaczynając od wezwań do zapłaty, poprzez sporządzanie pozwów, reprezentowanie klienta na rozprawie, monitorowanie egzekucji komorniczych.

Negocjacje i podpisanie obszernych umów

Negocjacje i podpisanie obszernych umów w języku angielskim o współpracy z hiszpańską firmą PINE budującą statki na stoczniach we Francji i Hiszpanii. Klient współpracuje z sukcesami z tą firma od 2021 roku, zapewniając odpowiednich specjalistów.

Korespondencja w imieniu Klienta z Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, ZUS

Korespondencja w imieniu Klienta z Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, ZUS. Skuteczne odwołania od decyzji nakładających niesłuszną karę finansową na pracodawcę, a w sytuacjach słuszności urzędu pozytywne rozpatrzenie wniosków o rozłożenie na raty lb częściowe umorzenie należności.

Renegocjacje umów z kontrahentami w związku z waloryzacją wynagrodzenia

Renegocjacje umów z kontrahentami w związku z waloryzacją wynagrodzenia o pracę i wzrostem kosztów produkcji. Klient musiał podnieść ceny kontrahentom w związku z wzrostem kosztów utrzymania pracowników oraz kosztów materiałów koniecznych do wykonywania usługi, co mógł zgodnie z prawem zrobić. Dzięki odpowiednim zapisom w umowie zmiany korzystne dla Klienta zostały zaakceptowane przez Kontrahentów.

Obrona najemcy, niesłusznie pozwanego przez wynajmującego

Obrona najemcy, niesłusznie pozwanego przez wynajmującego. Najemcy, prowadzącemu działalność gospodarczą, wypowiedziano umowę najmu z naruszeniem okresu wypowiedzenia, a także pozwano niesłusznie o zapłatę. Wynajmujący przegrał sprawę i musiał zapłacić koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego Najemcy.

Moje blogi