Obrona najemcy, niesłusznie pozwanego przez wynajmującego

Obrona najemcy, niesłusznie pozwanego przez wynajmującego. Najemcy, prowadzącemu działalność gospodarczą, wypowiedziano umowę najmu z naruszeniem okresu wypowiedzenia, a także pozwano niesłusznie o zapłatę. Wynajmujący przegrał sprawę i musiał zapłacić koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego Najemcy.

Wkrótce więcej informacji