Korespondencja w imieniu Klienta z Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, ZUS

Korespondencja w imieniu Klienta z Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, ZUS. Skuteczne odwołania od decyzji nakładających niesłuszną karę finansową na pracodawcę, a w sytuacjach słuszności urzędu pozytywne rozpatrzenie wniosków o rozłożenie na raty lb częściowe umorzenie należności.

Wkrótce więcej informacji