Właściciel chciał sprzedać nieruchomość. Niestety na warunkach jakie chciał osiągnąć nie było to możliwe w czasie wyznaczonym w zleceniu. Traf chciał, że Klient Kancelarii zechciał tę nieruchomość nabyć jakiś czas później. Prowadziliśmy obsługę prawną transakcji.